Velkommen til Fjordager Grundejerforening og Vejlaug
Foreningens formål

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes (grundejernes) interesser, bl.a. ved at sørge for vedligeholdelse af vejen samt beskytte de rettigheder som er eller måtte blive tillagt foreningen.